582 332 691

Pokuty za nepojištěné vozidlo

Za nepojištěné vozidlo hrozí velké pokuty

Povinné ručení je zákonné pojištění a za porušení zákona hrozí viníkům trest. V případě nezaplaceného či neuzavřeného povinného ručení se jedná o finanční sankce, které mohou dosáhnout až do výše desetitisíců. Podívejme se na to, jaký postih čeká nezodpovědné motoristy.

O povinném ručení neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla detailně pojednává zákon č. 168/1999 Sb. Podle tohoto zákona smí na veřejné komunikace dálnice, silnice, místní komunikace a účelové komunikace) vyjet pouze motorové vozidlo, které má řádné sjednané povinné ručení. V případě, že vozidlo není pojištěné, porušuje jeho vlastník zákon a vystavuje se riziku finančního postihu. Nepojištěné vozidlo by mělo být odhlášeno z registru vozidel.

Co je to sankční příspěvek?

Kontrolou platného povinného ručení v České republice je pověřená Česká kancelář pojistitelů. Ta má právo vlastníkům nepojištěných vozidel udělit tzv. sankční příspěvek. Jeho výše činí 20 až 300 korun za den v závislosti na typu vozidla a délce nepojištěného období. K této částce se navíc připočítávají náklady na jeho uplatnění a případné i vymáhání.

Výše denních sazeb:

Druh vozidla

Denní sazba / Kč

1. motocykl s objemem válců motoru do 350 cm3

20

2. motocykl s objemem válců motoru nad 350 cm3

30

3. osobní automobil s objemem válců motoru do 1 850 cm3

50

4. osobní automobil s objemem válců motoru nad 1 850 cm3

70

5. autobus

160

6. nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností do 12 000 kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 3 500 kg do 10 000 kg

130

7. tahač nebo jiné nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 12 000 kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 10 000 kg

300

8. speciální vozidlo

80

9. přípojné vozidlo s nejvyšší přípustnou hmotností do 3 500 kg

30

10. zemědělský nebo lesnický traktor a jejich přípojné vozidlo

40

11. ostatní vozidla

60

Zdroj:ibesip

Dokumenty

Spolupráce

Povinné dokumenty

Etický kodex